Posebnosti upravnih ugovora i njihove sudske kontrole u hrvatskom pravuReportar como inadecuado
Posebnosti upravnih ugovora i njihove sudske kontrole u hrvatskom pravu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.50 No.2 June 2013. -

Zakon o općem upravnom postupku iz 2009. godine predstavlja značajnu novinu u hrvatskom upravnopostupovnom zakonodavstvu. Njime je prvi put u Republici Hrvatskoj, između ostaloga, provedena i opća pravna regulacija upravnih ugovora. Tim se zakonom posebno reguliraju brojna pitanja upravnih ugovora, kao što su uvjeti za njegovo sklapanje i njihov predmet, njihova ništetnosti, izmjena, raskid, te na kraju regulira i upravnu zaštitu stranaka kad javnopravno tijelo ne ispunjava svoje ugovorne obveze. U radu se analizira sudska zaštita prava, kako prema Zakonu o upravnim sporovima, tako i prema zakonima koji uređuju upravne ugovore u području javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva.

upravni ugovor; sudska kontrola; hrvatsko pravoAutor: Damir Aviani - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados