RAZVOJ PODUZETNIŠTVA MLADIH – NEISKORIŠTENI POTENCIJAL HRVATSKEReportar como inadecuado
RAZVOJ PODUZETNIŠTVA MLADIH – NEISKORIŠTENI POTENCIJAL HRVATSKE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of the Polytechnics of Rijeka, Vol.1 No.1 May 2013. -

Zbog ekonomsko-financijske krize europske zemlje imaju visoke stope nezaposlenosti, posebno kod mladih ljudi. Hrvatska, kao država u tranziciji, ima posebno naglašen problem nezaposlenosti mladih, koji uz najnižu stopu aktivnosti stanovništva u usporedbi s državama Europske unije, kao i vrlo nisku razinu produktivnosti, predstavlja ključne dimenzije problema na domaćem tržištu rada. Svrha ovog rada je prikazati spomenute dimenzije problema, a posebno analizirati položaj Hrvatske u vezi s nezaposlenošću mladih. Iskustvo Velike Britanije i drugih europskih država pokazuje da je moguće povećati zaposlenost mladih i to namjenski dizajniranim programima i institucijama koje potiču poduzetništvo mladih, posebno u sektoru ICT-a. Stoga je cilj ovog rada ispitati mogućnosti primjene takvog modela u Republici Hrvatskoj u cilju porasta zaposlenosti mladih ljudi, poticanja razvoja poduzetništva među mladima i razvoja sektora ICT-a. Nova europska strategija Europa 2020 planira značajne mjere na razini Europske unije i na razini nacionalnih država, sve s ciljem razvoja poduzetništva. Hrvatska će, kao nova članica Europske unije, svakako u razdoblju od 2014. do 2020. godine biti u mogućnosti koristiti financiranje usmjereno poticanju poduzetništva i zapošljavanja mladih, stoga treba pripremiti odgovarajuće programe na svim razinama. Metodom komparacije s ostalim državama u Europskoj uniji moguće je utvrditi odgovarajuće mjere i potporne institucije koje Hrvatska može primijeniti.

start-up inkubator; nezaposlenost mladih; fondovi rizičnog kapitala; Europa 2020, fondovi Europske unijeAutor: Nataša Zrilić - ; Grad Rijeka, Korzo 16, Rijeka, Hrvatska Davor Širola - ; Veleučilište u Rijeci, Vukovarska 58, Rijeka, Hrv

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados