PREGLED TEHNIKA I POSTUPAKA PORAVNAVANJA ONTOLOGIJAReport as inadecuate
PREGLED TEHNIKA I POSTUPAKA PORAVNAVANJA ONTOLOGIJA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of the Polytechnics of Rijeka, Vol.1 No.1 May 2013. -

Ontologije čine model za predstavljanje znanja na formalan, strojno čitljiv način. Posljednjih godina razvijene su brojne ontologije, a njihovo semantičko povezivanje je nužan preduvjet za ostvarivanje interoperabilnosti između agenata, servisa i korisnika koji koriste različite ontologije. Zbog velikog broja ontologija i njihove složenosti, bilo bi zahtjevno proces poravnavanja ontologija obavljati ručno, stoga se razvijaju sustavi za automatsko i poluautomatsko poravnavanje ontologija. Cilj ovog rada je dati pregled tehnika koje omogućavaju poravnavanje te prikazati kako se one kombiniraju u okviru postupka poravnavanja ontologija. U radu su prikazani različiti teorijski pristupi klasifikacije tehnika poravnavanja ontologija. Pored toga, opisane su osnovne faze u okviru kojih se odvija postupak poravnavanja ontologija. Na kraju je dan pregled sustava koji su razvijeni za povezivanje i poravnavanje ontologija u okviru kojega je prikazano koje skupine tehnika su implementirane u pojedinim sustavima. Pregled i analiza postojećih tehnika i postupaka poravnavanja te njihovih implementacija dovode do zaključka da još uvijek ima prostora za bolje iskorištavanje postojećih tehnika, definiranje novih pristupa i unapređivanje cjelokupnog postupka poravnavanja ontologija.

poravnavanje ontologija; uspoređivanje ontologija; semantička sličnost; tehnike poravnavanja ontologija; sustavi za poravnavanje ontologijaAuthor: Katarina Juričić - Ana Meštrović - ; Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci, Radmile Matejčić 2, Rijeka, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents