KONKURENTNOST GRADOVA U HRVATSKOJ – STVARNOST ILI UTOPIJAReportar como inadecuado
KONKURENTNOST GRADOVA U HRVATSKOJ – STVARNOST ILI UTOPIJA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of the Polytechnics of Rijeka, Vol.1 No.1 May 2013. -

Rastući globalni interes za jačanje razine konkurentnosti nezaobilazno utječe i na tržište mjesta. Suočeni s promjenama gospodarske strukture, rastom nezaposlenosti i socijalnih potreba, većim deficitima lokalnih proračuna i posljedično reduciranom razinom konkurentnosti, gradovi primjenjuju različite mjere i aktivnosti. Te aktivnosti podrazumijevaju i uvođenje novih upravljačkih pristupa poput novog javnog menadžmenta i marketinga mjesta. Kroz istraživanje aktivnosti, stavova i znanja uprava gradova u Hrvatskoj, analizirana je razina razumijevanja pojma konkurentnosti na tržištu mjesta, te provedena analiza percepcije uloge različitih dionika odgovornih za razvoj gradova. Nadalje, istraživanjem je identificirana i razina utjecaja postojeće legislative, kao i implikacije koje sadašnja razina fiskalne i upravljačke decentralizacije ima u pogledu funkcioniranja hrvatskih gradova i drugih razina mjesta. Rezultati istraživanja upućuju na visoku razinu prihvaćenosti pojma mjesta kao proizvoda i konkurentnosti među gradovima, no zamjetno nižu razinu dosadašnjeg praćenja i mjerenja konkurentnosti gradova, što navodi na zaključak da stvarnost na tržištu gradova u Republici Hrvatskoj bilježi znatan otklon u odnosu na percepirano stanje spoznaja o važnosti konkurentnosti od strane dionika odgovornih za upravljanje razvojem gradova. Istovremeno, utvrđena razina potreba za mjerenjem razine konkurentnosti i korištenjem mjera jačanja konkurentnosti mjesta važan je impuls stvaranju jedinstvenog indeksa konkurentnosti u Hrvatskoj, kao i širenju spoznaje o potrebi daljnjeg istraživanja razine implementacije koncepcije marketinga, posebno na tržištu gradova.

konkurentnost mjesta; mjerenje konkurentnosti; marketing mjestaAutor: Davor Širola - ; Veleučilište u Rijeci, Vukovarska 58, Rijeka, Hrvatska Nataša Zrilić - ; Grad Rijeka, Korzo 16, Rijeka, Hrv

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados