Predstavništvo Nezavisne Države Hrvatske u Mariboru 1941.- 1945.Reportar como inadecuado
Predstavništvo Nezavisne Države Hrvatske u Mariboru 1941.- 1945. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Revue d-histoire contemporaine, Vol.35 No.3 October 2003. -

Nakon sloma Kraljevine Jugoslavije Nijemci su anektirali dio slovenskog područja. U Mariboru je vrlo brzo uspostavljen Počasni konzulat Nezavisne Države Hrvatske, koji je pod različitim imenima i s postupno sve užim djelokrugom rada djelovao sve do svibnja 1945. Na osnovu arhivskih izvora autor predstavlja djelovanje ovog predstavništva NDH. Dostupni podaci pokazuju da je ono odigralo pozitivnu ulogu u zaštiti Hrvata koji su živjeli na tom području od njemačkog nasilja. Predstavništvo je na razne načine pomagalo i Slovence, npr. pomagalo im je da nađu posao u NDH i na taj se način se sklone od njemačkih pritisaka.

Maribor; Nezavisna Država Hrvatska; diplomacija; Treći ReichAutor: Aleš Marčinko - ; Maribor, Slovenija

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados