Uloga aerobnih i anaerobnih bakterija u odontogenim infekcijamaReportar como inadecuado
Uloga aerobnih i anaerobnih bakterija u odontogenim infekcijama - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.22 No.2 June 1988. -

U radu smo ispitivali šezdeset i tri bolesnika s odontogenim apscsima, koji prethodno nisu bili tretirani niti medikamentno niti kirurški. Uzorci za mikrobiološku pretragu uzimani su iz apscesa ispitivanih bolesnika u količini od 0,5—1 ccm gnojnog sadržaja, te nasađivani na po­godna hranilišta za aerobe i anaerobe. Na taj način očuvane su na životu gotovo sve vrste aerobnih i anaerobnih bakterija koje su bile zastupljene u ispitivanim uzorcima. Mikrobiološkom obradom utvrđeno je da u ispitivanim uzorcima pre­vladavaju miješane aerobno-anaerobne kulture. Među aerobnnim bakte­rijskim vrstama dominiraju gram pozitivni koki i to alfa-hemolitički streptokoki. Od anaeroba najzastupljeniji su bili gram-negativni štapići Bacteroides melaninogenicus i Fusobacterium nucleatum i gram-pozitivni koki anaerobnog tipa Peptostreptococcus anaerobius i Peptococcus prevotii. Stafilokoke smo izolirali samo u tragovima.

odontogeni apsces; anaerobi; aerobiAutor: Davor Katanec - ; Zavod za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Vladimir Amšel -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados