Primjena galij-arsenid lasera u liječenju adultnog parodontitisaReportar como inadecuado
Primjena galij-arsenid lasera u liječenju adultnog parodontitisa - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.22 No.2 June 1988. -

Procjenjivan je protuupalni učinak pulsnog galij arsenid lasera u terapiji adultnog parodontitisa uz pomoć laboratorijskog testa količine izlućenog gingivnog eksudata. Obrađeno je 15 pacijenata oba spola u dobi iz­među 25 i 39 godina. Nakon izvršene kiretaže i obasjavanja laserom ko­ličina gingivnog eksudata do tridesetog dana smanjuje se brže u odnosu na kontrolnu grupu p < 0,01. Nakon tridesetog dana razlika u količini gingivnog eksudata više nije vjerodostojna.

adultni parodontitis; Ga-As laser; protuupalni učinakAutor: Ivica Anić - ; Zavod za dentalnu patologiju, Stomatološki fakultet Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados