Promjene u mikrotvrdoći cakline kod razvoja početne karijesne lezijeReport as inadecuate
Promjene u mikrotvrdoći cakline kod razvoja početne karijesne lezije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.22 No.2 June 1988. -

Da bi se istražio početak razvoja karijesnog razaranja cakline za

potrebe eksperimentalnog postupka in vivo korištena je intaktna caklina 18 impaktiranih trećih trajnih donjih molara koji do ekstrakcije nisu bili u kontaktu s oralnim karijesogenim faktorima. Po četiri uzorka cakline svakog zuba ugrađena su u parcijalne proteze dobrovoljaca, a peti uzorak istog zuba je poslužio kao kontrolni. Uzorci su boravili u ustima 7, 14, 21 i 28 dana. Nakon vađenja iz proteza, uzorci su očišćeni od organskih naslaga, uloženi u epoksi smolu i ispolirani dijamantnim prahom. Za pro­cjenu opsega djelovanja demineralizacijskih i remineralizacijskih procesa u toku razvoja početnog karijesa primjenjena je metoda mjerenja mikrotvrdoće po Vickersu na poprečnim presjecima uzoraka. Prvi rezultati pro­mjena mikrotvrdoće uočeni su tek kod uzoraka koji su boravili u ustima 21 dan i to u prvih 30 μm od vanjske površine cakline. To ne znači da proces demineralizacije ne postoji i u manje eksponiranim uzorcima, nego da ova evaluacijska metoda nije toliko precizna da ga u toj fazi razvoja karijesa registrira. Jača demineralizacija je registrirana do dubine od oko 60 μm kod uzoraka oralno eksponiranih 28 dana. Kod četiri uzorka ove posljednje grupe je u površinskih 30 μm zabilježen porast vrijednosti mikrotvrdoće, što bi govorilo za pojavu procesa remineralizacije, ali taj porast nije dosegao vrijednosti mikrootvrdoće kod originalne intaktne ca­kline kontrolnog uzorka dotičnog zuba.

mikrotvrdoća; caklina; karijesAuthor: Tonči Staničić - ; Zavod za dentalnu patologjiu Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Krešimir Novosel - ; Zav

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents