Status frontalnih zuba i intenzitet žvačnih silaReportar como inadecuado
Status frontalnih zuba i intenzitet žvačnih sila - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.22 No.2 June 1988. -

Intenzitet izraženih žvačnih sila ovisi između ostalog, o stanju zubi

i njihovih potpornih struktura. Autori, na osnovu uočenih fenomena u dosadašnjem izučavanju žvač­nih sila i njihova mjerenja, istražuju odnose između stanja zubi prednjeg segmenta i maksimalno izraženih žvačnih sila. Primjenom kanoničke korelacijske analize dobivene su visoke pozitivne korelacije žvačnih sila s intaktnim zubima u sva tri segmenta, s najvišim vrijednostima u prednjem segmentu: 0.62 u muških, a 0.51 u ženskih is­pitanika. Međutim, u prednjem segmentu pojavljuju se relativno visoke ali ne­gativne korelacije žvačnih sila s ispunima i protetskim radovima, koje u muških ispitanika iznose —0.36 za obje varijable, a u ženskih ispitanika —0.19 i —0.20. Rezultati upućuju na zaključak, da osim patološkog nalaza, i terapijska sredstva koja se primjenjuju na prednjim zubima pokazuju negativne korelacije sa žvačnim silama u sva tri segmenta.

frontalni zubi; žvačne sileAutor: Tomislav Ivaniš - ; Zavod za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Jasenka Živko-Babić - ; Zav

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados