Utjecaj cikličkih opterećenja na dinamičku čvrstoću krune brušenih pretkutnjakaReportar como inadecuado
Utjecaj cikličkih opterećenja na dinamičku čvrstoću krune brušenih pretkutnjaka - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.22 No.2 June 1988. -

Mehanizam nastanka početnih pukotina i lomova, koji uzrokuju djelomičan ili potpuni manjak krune čovjekova zuba, izvanredno je složen i ne­potpuno istražen, premda je liječenje ovih oštećenja dobro ponzato i u djelokrugu je svakodnevnog rada stomatologa. Mnogobrojna dosadašnja istraživanaj upućuju na zaključak o različitom pristupu ovom problemu, pri čemu su zanemarena istraživanja cikličkih opterećenja i dinamičke iz­držljivosti zubi.

Autor je u radu istraživao djelovanje cikličkih opterećenja na brušenim pretkutnjacima za fasetiranu krunicu. Istraživanje je objavljeno na skupini od 32 zdrava zuba u modificiranom Amslerovom visokofrekventnom pulzatoru. Rezultatima istraživanja utvrđena je gornja granica dinamičke čvrsto­će pretkutnjaka od 1600 N. Dinamičko trajno opterećenje za ovu skupinu zubi iznosilo je 300 N. Dijagramom dinamičke izdržljivosti utvrđeni su brojevi potrebnih ciklusa za pojedine veličine opterećenja, u rasponu od 300 do 1600 Newtona, da dođe do loma zuba.

pretkutnjak; cikličko opterećenje; lom zubaAutor: Adnan Ćatović - ; Zavod za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados