Prilog ekologiji cirkularnog karijesa - Acta stomatologica Croatica, Vol.23 No.2 June 1989.Reportar como inadecuado
Prilog ekologiji cirkularnog karijesa - Acta stomatologica Croatica, Vol.23 No.2 June 1989. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.23 No.2 June 1989. -

Analizirani su i vrednovani neki etiološki faktori za koje se smatra da

imaju udjela u genezi cirkularnog karijesa prolongirano hranjenje flašicom, produženo dojenje, preležane bolesti, upotreba lijekova i hospitalizacija. Ispitivano je 179 djece predškolske dobi s kliničkom slikom cirkularnog karijesa. Prolongirano hranjenje flašicom nađeno je u 54% djece. Dojeno je 72% djece. Alergija, respiratorne, infektivne i ostale bolesti nađene su u 71% djece. Lijekove je češće uzimalo 57% djece, a hospitalizirano je bilo 32% djece. Utvrđeno je da prolongirano hranjenje djeteta flašicom i produženo dojenje značajno utječu na pojavu cirkularnog karijesa p < 0,001. Nije nađena značajna povezanost između preležanih bolesti, upotrebe lijekova, hospitalizacije i pojave cirkularnog karijesa. Ustanovljena je prevalencija cirkularnog karijesa na uzorku zagrebačke djece od 15%.

cirkularni karijes; etiologijaAutor: Olga Srkoč - ; Dom zdravlja »Ivo Lola Ribar«, Zagreb, Hrvatska Marija Bajan - ; Dom zdravlja »Ivo Lola Ribar«, Zagreb, Hrvat

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados