Analiza spektralne raspodjele nekih komercijalnih svjetlosnih izvora za polimerizaciju kompozitnih materijalaReportar como inadecuado
Analiza spektralne raspodjele nekih komercijalnih svjetlosnih izvora za polimerizaciju kompozitnih materijala - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.23 No.2 June 1989. -

U ovom radu analizirana je spektralna raspodjela četiri komercijalna izvora svjetlosti za polimerizaciju jednokomponentnih kompozitnih materijala. Posebna pažnja posvećena je dijelu spektra oko 400 nm, kao kritičnom području odgovornom za moguća oštećenja ljudskog oka.

kompozitni materijali; spektrofotometrijaAutor: Jozo Šutalo - ; Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Zagreb, Hrvatska Andrej Meniga - ; Stomatološki fakultet Sveuči

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados