Nagib protetske plohe u odnosu na horizontalu artikulatora s obraznim lukom za brzu montažuReport as inadecuate
Nagib protetske plohe u odnosu na horizontalu artikulatora s obraznim lukom za brzu montažu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.23 No.2 June 1989. -

Točno određivanje protetske plohe bitno je za estetiku, fonaciju i žvačnu funkciju protetskog nadomjestka. Budući da postoje različiti kriteriji za određivanje te plohe, cilj ovog rada bio je da se odredi njen nagib prema horizontali artikulatora sa obraznim lukom za brzu montažu. Mjerenja su izvršena na modelima 30 eugnatih ispitanika sa najmanje 28 prirodnih zuba, koji su bili montirani u S. A. M. 2 artikulator pomoću obraznog luka za brzu montažu u maksimalnoj interkuspidaciji. Vrijednosti izmjerene pomičnom mjerkom prenesene su na milimetarski papir te su izmjereni kutevi između protetske plohe i horizontale. Dobiveni kut iznosi 9,42 °+ 4,1° kod naše populacije. Ovaj rezultat može pomoći prilikom određivanja protetske plohe, a također i za kontrolu ispravnosti njenog položaja u artikulatoru.

protetska ploha; prirodni zubi; horizontala artikulatoraAuthor: Asja Čelebić - ; Zavod za mobilnu protetiku, Stom atološki fakultet, Zagreb, Hrvatska Krešimir Kraljević - ; Zavod za mobiln

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents