CRKVE SV. VIDA NA KLISU I SV. MARIJE U BLIZNI GORNJOJ Prilog proučavanju vladarske predromaničke arhitekture IX. stoljećaReportar como inadecuado
CRKVE SV. VIDA NA KLISU I SV. MARIJE U BLIZNI GORNJOJ Prilog proučavanju vladarske predromaničke arhitekture IX. stoljeća - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Contributions to the History of Art in Dalmatia, Vol.42 No.1 August 2011. -

Autor u radu donosi prikaz dviju vladarskih crkava iz IX. st. slična ustroja s westwerkom. Uz obje crkve pronađeni su ulomci kamene plastike s dedikacijskim natpisom, od kojih jedan spominje župana a drugi kraljicu. Na Klisu je pronađena ploča s reljefom na temu Majestas Domini. Obje crkve spadaju u privatne crkve, tzv. eigenkirche, što upućuje na novi način franačke organizacije teritorija s utvrđivanjem feudalnog posjeda Ordensburgen.Autor: Radoslav Bužančić - ; Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados