Anatomske i histološke karakteristike aproksimalnih površina retencionih zubaReport as inadecuate
Anatomske i histološke karakteristike aproksimalnih površina retencionih zuba - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.23 No.2 June 1989. -

Formiranjem vodećih površina na aproksimalnim površinama retencionih zuba uklanja se deo gleđi. Faktori koji limitiraju moguću redukciju zuba su debljina gledji i nagnutost zuba. Cilj rada je analiza anatomskih i histoloških karakteristika aproksimalnih površina retencionih zuba. Merenja debljine gleđi na 280 preparata zuba, izvršena su na optičkom mikroskopu. Merene su četiri zone aproksimalnih površina zuba, na različitim udaljenostim a od vrha oštrice gleđnog noža. Određivanje dubine podminiranosti 420 aproksimalnih površina zuba izvršeno je na mikro-analizatoru sa preciznošću od 0,05 mm. Poređenjem srednjih vrednosti debljine gleđi, u okluzionim trećinama, i dubine podminiranosti aproksimainih

površina zuba može se zaključiti da se i nakon uklanjanja svih prirodnih podminiranosti, formirana vodeća površina nalazi u zoni gleđi.

parcijalna proteza; vodeće površine; retencijaAuthor: Ljiljana Tihaček - ; Klinika za stomatološku protetiku, Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija Drago

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents