Konzumni pogon mljekare u Banja Luci - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.24 No.10 October 1974.Reportar como inadecuado
Konzumni pogon mljekare u Banja Luci - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.24 No.10 October 1974. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.24 No.10 October 1974. -

Mljekara Banja Luka je jedan od pet kapaciteta Mljekarske industrije u BiH, i jedini objekt ove vrste u Bosanskoj Krajini. U toku svog skoro dvadesetogodišnjeg razvojnog puta prešla je sve faze: od lokalne Mljekare zasnovane na opremi dobivenoj od UNICEF-a, preko poduzeća poluindustrijskog tipa, do suvremenije industrije za preradu mlijeka. Bilo je perioda, odnosno momenata kada se postavljalo i pitanje, biti ili nebiti.

mljekara; Banja LukaAutor: Nebojša Živić - ; OOUR -Mljekara- Banja Luka

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados