Što, kada i kako mjeriti za procjenu kvalitete zaštite kroničnih bolesnika u obiteljskoj medicini Primjena indikatora kvalitete za šećernu bolestReport as inadecuate
Što, kada i kako mjeriti za procjenu kvalitete zaštite kroničnih bolesnika u obiteljskoj medicini Primjena indikatora kvalitete za šećernu bolest - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medica Jadertina, Vol.43 No.1-2 April 2013. -

Proučavanje kvalitete zdravstvene zaštite u primarnoj zaštiti sa znanstvenog i stručnog stajališta danas je vrlo izazovna tema. O toj temi nema još dovoljno sveobuhvatnih i usporedivih podataka na internacionalnoj razini Europe koji bi se mogli šire primjenjivati i poslužiti za poboljšanje strategije primarne zaštite. U definiciji kvalitete zaštite uobičajeno se perspektiva pacijenta stavlja kao prioritet.

Obiteljski liječnik kao davatelj zdravstvenih usluga po modelu strukturirane zaštite, bolesnicima s kroničnim bolestima na jednom mjestu pruža jedinstvo postupaka: prevencije i ranog otkrivanja bolesti, liječenja i prevencije komplikacija.

Kompleksnu ulogu obiteljskoga liječnika u postizanju kvalite zaštite treba sagledavati u uvjetima položaja primarne zaštite u sustavu. Tri su dimenzije primarne zaštite bitne kao polazište za kvalitetnu skrb:

struktura sustava koja pruža mogućnosti procesa zaštite, a procesi dovode do određenih ishoda u zaštiti.

Što, kada, kako mjeriti, koji mjerni instrument upotrijebiti za procjenu kvalitete skrbi pacijenata sa šećernom bolešću?

Indikator je definiran kao mjerljivi element izveden u procesu zaštite za koji postoji dokaz ili dogovor da se može uzeti kao posredni, prijelazni pokazatelj rezultata zaštite. Može se protumačiti da se njihovom primjenom ili ne primjenom mijenja kvaliteta zaštite. Indikatori procesa zaštite odgovaraju na pitanje: tko čini, što čini, gdje, kada i kako često? Indikatori rezultata zaštite odgovaraju na pitanje: koji postupak ili intervencija u procesu zaštite donosi pojedini rezultat u zaštiti? U procjeni kvalitete zaštite osoba sa

šećernom bolešću, 34 indikatora svrstana u 5 skupina izvedena u procesu zaštite, prihvaćena su kao prijelazni indikatori kvalitete zaštite.

obiteljski liječnik; kvaliteta zaštite; šećerna bolest; indikatoriAuthor: Marija Vrca Botica - ; Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnoga zdravlja -Andrija Štampar-, Katedra obitel

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents