Lezija mandibule kao primarna manifestacija multiplog mijeloma: prikaz bolesnika i osvrt na literaturuReportar como inadecuado
Lezija mandibule kao primarna manifestacija multiplog mijeloma: prikaz bolesnika i osvrt na literaturu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medica Jadertina, Vol.43 No.1-2 April 2013. -

Multipli mijelom predstavlja malignu proliferaciju jednog klona plazma stanica unutar koštane srži koja uzrokuje difuzne osteolitičke lezije kralješnice, rebara, zdjelice, lubanjskih kostiju i čeljusti. Bolest se očituje bolovima u kostima, bubrežnim smetnjama, učestalim infekcijama i disfunkcijom nervnoga sustava. Čeljusti su rijetko mjesto primarne lokalizacije bolesti. Prikazan je slučaj bolesnice u dobi od 66 godina kod koje je bezbolna oteklina korpusa mandibule bila prvi simptom multiplog mijeloma. Nakon rendgenološke obrade,

-punched-out-, osteolitička lezija pobudila je sumnju na maligni proces. Budući da je jače krvarenje iz koštane lezije onemogućilo rutinsku incizijsku biopsiju, citopunkcija kao zamjenska dijagnostička metoda, ukazala je na stanice multiplog mijeloma. Dodatna proširena ciljana obrada laboratorijski nalazi krvi, kalcija, elektroforeze proteina, Bence-Jones proteini u urinu to je i potvrdila. Da bi se što ranije postavila ispravna dijagnoza, te započelo s odgovarajućim liječenjem, osteolitička lezija čeljusti mora pobuditi sumnju i na multipli mijelom, bez obzira na rijetku pojavnost ove bolesti.

multipli mijelom; mandibula; osteolitičke lezijeAutor: Mate Rogić - ; KBC Rijeka, Klinika za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju Mirna Juretić - ; KBC Rijeka, klinika za maksilofacij

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados