Sporna pitanja bračne stečevine s osvrtom na bankovne ugovore bračnih drugovaReportar como inadecuado
Sporna pitanja bračne stečevine s osvrtom na bankovne ugovore bračnih drugova - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.50 No.1 April 2013. -

Cilj rada jest predstavljanje pojedinih problema povezanih s bankovnim ugovorima koje sklapaju osobe koje žive ili su u vrijeme sklapanja ugovora živjele u bračnoj zajednici. Pitanja se odnose na: preciziranje definicije bračne stečevine, analizu pravne naravi plaće i drugih vrsta zarade bračnih drugova u kontekstu bankovnog i ovršnog prava, pravni učinka isticanja obveznopravnih zahtjeva u postupku razvrgnuća bračne stečevine, odgovornost bračnih drugova za novčane tražbine, te pravni položaj bračne stečevine u postupcima ovrhe i osiguranja. Navedena pitanja se razmatraju u kontekstu sklapanja bankvonih ugovora između banke i osobe koja je živjela ili živi u bračnoj zajednici i to: ugovora o otvaranju i vođenju tekućeg računa, te tri vrste ugovora o kreditu – stambeni, nenamjenski i ugovor o kreditu za kupnju motornog vozila.

bračna stečevina; bračni drugovi; bankovni ugovoriAutor: Branka Rešetar - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku Una Josipović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados