Prevalencija karijesa u osoba s bolestima gornjeg probavnog traktaReportar como inadecuado
Prevalencija karijesa u osoba s bolestima gornjeg probavnog trakta - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.28 No.2 June 1994. -

Ovo ispitivanje bavi se složenim utjecajem poremećene količine i p H sline na nastanak karijesa u ispitanika s bolestima gornjeg probavnog trakta n = 101 u odnosu na kontrolnu skupinu n = 78. Utvrđena je veća zastupljenost karijesa u ispitnoj skupini p < 0,05.A nalizom kvantitativnih i kvalitativnih parametara sline pH i zastupljenosti karijesa utvrđena je statistički značajna razlika u zastupljenosti karijesa, pri čemu je veća zastupljenost karijesa kod smanjene sekrecije i p H stimulirane sline p 0,05. Osobe s kroničnim bolestima gornjeg probavnog trakta mogu biti izložene povećanom riziku karijesa ukoliko postoji dugotrajna ili učestala smanjena sekrecija sline i sniženi pH.

karijes; slina; bolesti gornjeg probavnog traktaAutor: Marina Katunarić - ; Zavod za dentalnu patologiju, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Dunja Buntak

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados