Vrednovanje osteosinteze minipločicom »Instrumentarija« u liječenju prijeloma donje čeljustiReportar como inadecuado
Vrednovanje osteosinteze minipločicom »Instrumentarija« u liječenju prijeloma donje čeljusti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.28 No.2 June 1994. -

U suradnji s »Instrumentarijom« iz Zagreba 1987. godine izrađena

je na Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta vlastita modifikacija seta za osteosintezu kostiju lica minipločicom. Cilj rada jest da se ocijeni uspješnost liječenja prijeloma donje čeljusti minipločicom »Instrumentarija« te da se ona usporedi s »klasičnim« metodama

liječenja - intermaksilarnom fiksacijom i osteosintezom žičanom ligaturom. U radu je primijenjena vlastita metoda u ocjeni uspješnosti

liječenja prijeloma donje čeljusti. Metoda se koristi ocjenom liječnika i samoocjenjivanjem. Pet osnovnih parametara za ocjenu uspješnosti liječenja: okluzija, žvakanje, izgled nakon liječenja, trajanje intermaksilarne fiksacije i komplikacije, raščlanjeno je i bodovano, što nam je omogućilo objektivizaciju uspjeha liječenja pojedinom metodom. Obrađeno je 124 bolesnika s prijelomom donje čeljusti koji su zadovoljavali zadane kriterije. Iz rezultata zaključujemo da intraoralni pristup ima prednosti pred ekstraoralnim. Pregledom uspješnosti svih triju metoda zaključujemo da se najbolji uspjeh liječenja kod prijeloma donje čeljusti postiže osteosintezom minipločicom, te je smatramo metodom izbora kod prijeloma koji zahtijevaju osteosintezu, a zbog brze uspostave funkcije i malog broja komplikacija dajemo joj prednost pred konzervativnom terapijom ako nema kontraindikacija za njezinu primjenu.

mandibula; minipločice, procjena uspjeha liječenjaAutor: Vedran Uglešić - ; Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta, KBC »Šalata«, Zagreb, Hrvatska Mišo Virag - ; Klinika za ki

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados