Toksičnost dentalnog amalgama II - Acta stomatologica Croatica, Vol.31 No.3 September 1997.Reportar como inadecuado
Toksičnost dentalnog amalgama II - Acta stomatologica Croatica, Vol.31 No.3 September 1997. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.31 No.3 September 1997. -

U ovom radu naveli smo moguće putove ulaska sastojaka oslobođenih iz amalgamskih ispuna u čovjekov organizam i njihov mogući patološki utjecaj. Opisani su mehanizmi djelovanja i navedena su istraživanja o utjecaju amalgamskog ispuna na sluznicu usne šupljine, parodont, pulpu, bubrege, živčani sustav, krvožilni sustav, imunološki i probavni sustav. Analizirana je moguća reakcija preosjetljivosti na amalgamski ispun, a navedeni su i nalazi o mogućem teratogenom učinku amalgamskog ispuna i mogućem štetnom utjecaju dentalnog amalgama osobito otpadnoga dentalnog amalgama na okoliš. Prema postojećim podatcima moglo bi se zaključiti da utjecaj amalgamskog ispuna na organizam još nije dostatno razjašnjen jer različita istraživanja daju suprotne nalaze. Ipak, budući da se živa iz odbačenoga dentalnoga amalgama može metilirati u okolišu u ribljim škrgama i djelovanjem nekih mikroorganizama u visokotoksičnu organsku živu, amalgam čini veliku opasnost za okoliš. Zato pozornost treba obratiti na prikupljanje, skladištenje i recikliranje otpadnoga materijala.

dentalni amalgam; toksičnostAutor: Nada Galić - ; Zavod za bolesti zubi, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Katica Prskalo - ; Zavod

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados