Usporedba rubnog mikropropuštanja boje kod kompozitnih ispuna V. razreda Sveučilišta u Zagrebu s različitim adhezivimaReportar como inadecuado
Usporedba rubnog mikropropuštanja boje kod kompozitnih ispuna V. razreda Sveučilišta u Zagrebu s različitim adhezivima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.31 No.3 September 1997. -

U radu se je na kompozitnim ispunima V. razreda ispitivalo brtvljenje

postignuto različitim adhezijskim sustavima. Na bukalnim i palatinalnim stijenkama 12 ekstrahiranih intaktnih trećih molara napravljeni su kaviteti V. razreda. Ukupno 24 kaviteta podijeljeno je u četiri skupine. Prva je skupina prije unosa kompozita tretirana Gluma® 2000 adhezivom. Kaviteti druge skupine tretirani su Syntac adhezivom, treće skupine s Compoglass adhezivom, a zadnja je skupina bila kontrola. Uzorci su nakon polimerizacije ispuna termociklirani i uronjeni u vodootpornu tintu. Nakon kratkotrajne demineralizacije, ispuni su izvađeni iz mekanoga zubnog tkiva i rezultat je očitan mikroskopom te fo tografiran. Najmanji ukupni prodor boje očitan je kod Syntac 0,27 mm, SD 0,18 adheziva. Prodor boje kod Compoglassa adheziva iznosio je prosječno 0,77 mm SD 0,30, kod Glume® 2000 0,85 mm SD 0,25, a kod kontrolne skupine 0,88 mm SD 0,38. Statistički vjerodostojna razlika zabilježena je između Syntaca i svih ostalih skupina.

kompozitna smola; rubno mikropropuštanje; dentinski adhezivAutor: Suzana Ferk - ; Zavod za bolesti zubi Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Ivica Anić - ; Zavod za

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados