Istraživanje ostatnog monomera mikrovalno i klasično polimeriziranih akrilata postupkom infracrvene spektrofotometrijeReport as inadecuate
Istraživanje ostatnog monomera mikrovalno i klasično polimeriziranih akrilata postupkom infracrvene spektrofotometrije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.31 No.3 September 1997. -

Istraživanje je imalo svrhu odrediti količinu rezidualnoga monomera RM metilmetalkrilata u pripravcima polimetilmetakrilata. RM je potencijalni alergijski i toksični agens, te oslabljuje mehanička svojstva akrilatnih stomatoloških nadomjestaka. Pripravci su priređeni po različitim postupcima s obzirom na temperaturu, tlak i vrijeme polimerizaciije. Jedan je pripravak dobiven mikrovalnim postupkom. Ovim je radom određena pozicija mikrovalno polimeriziranog akrilata s obzirom na RM, u odnosu prema klasičnim načinima polimerizacije. Svi su uzorci priređeni ekstrakcijom s metanolom i otapanjem s kloroformom. RM je mjeren infracrvenom spektrofotometrijom. Rezultati su pokazali da je količina RM oslobođena otapanjem višestruko veća od količine oslobođene ekstrakcijom istoga pripravka. Uz to je dokazano da najniže vrijednosti za RM pokazuju toplo polimerizirani pripravci, slijedi ih mikrovalno polimerizirani pripravak, a hladno polimerizirani pokazuju najveću količinu RM.

akrilati; ostatni monomer; vrste polimerizacije; infracrvena spektrofotometrijaAuthor: Ivan Alajbeg - ; Dom zdravlja -INA-, Zagreb, Hrvatska Vlado Carek - ; Zavod za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveuči

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents