Retrogradno brtvljenje korijenskoga kanalaReportar como inadecuado
Retrogradno brtvljenje korijenskoga kanala - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.31 No.2 June 1997. -

U radu se je in vitro tehnikom prodora boje ispitivalo retrogradno brtvljenje korijenskoga kanala nakon apikotomije postignuto amalgamom, kompozitnom smolom, svjetlosnopolimerizirajućim i konvencionalnim stakleno-ionomernim cementom. Korijenski kanali 45 jednokorijenskih zuba gornje čeljusti instrumentirani su -step-back- tehnikom te ispunjeni gutaperkinim štapićima i Diaket pastom. Apeksni je vršak korijena odrezan pod kutem od 20° te su izrađeni retrogradni kaviteti I. razreda. Korijeni su slučajnim odabirom podijeljeni u pet skupina i punjeni s jednim od navedenih materijala. Nakon sedmodnevnog uranjanja u tintu, zubi su podvrgnuti procesu bistrenja, a prodor boje očitan je elektronskim povećalom. Srednja je vrijednost prodora boje za amalgam iznosila 1,09 mm s.d. 0,78, za kompozitnu smolu 1,47 mm s.d. 0,86, za Fuji IX GC 1,43 mm s.d. 0,88 i za Photac-Fil 1,45 mm s.d. 1,12. Nije bilo statistički vjerodostojnije razlike između ispitivanih skupina.

retrogradno punjenje; brtvljenje; apikotomija; propusnost boje; amalgam; kompozit; stakleno-ionomerni cementAutor: Ivica Anić - ; Zavod za bolesti zubi Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Nadim Kasami - ; Zavod z

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados