Stari slavonski rukopisni rječnici - Filologija, No.58 January 2013.Reportar como inadecuado
Stari slavonski rukopisni rječnici - Filologija, No.58 January 2013. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filologija, No.58 January 2013. -

U skladu s jezičnim zbivanjima i standardizacijskim procesima u Slavoniji u 18. stoljeću važnu ulogu čini i povećano zanimanje za prikupljanjem rječničkoga blaga. Blaž Tadijanović, Matija Antun Reljković i Marijan Lanosović u svoje gramatike uvrštavaju i rječničku građu, no to nisu samostalna leksikografska djela. Rad će stoga rasvijetliti postojanje nekoliko teško dostupnih i malo obrađivanih starih slavonskih rukopisnih rječnika nastalih do preporoda, a koji su oblikovani kao samostalna leksikografska djela. Više će riječi biti o rječnicima Matije Jakobovića, Josipa Stjepana Reljkovića, Marijana Lanosovića i Matije Petra Katančića.

stari slavonski rukopisni rječnici; Matija Jakobović; Josip Stjepan Reljković; Marijan Lanosović; Matija Petar KatančićAutor: Loretana Farkaš - orcid.org-0000-0002-4085-5092 ; Filozofski fakultet u Osijeku

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados