Funkcionalna leksikografija mrežnoga pravopisnog provjernikaReportar como inadecuado
Funkcionalna leksikografija mrežnoga pravopisnog provjernika - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filologija, No.58 January 2013. -

Mrežni pravopisni provjernici nude jedinstvenu priliku za popravljanje vlastite jezične funkcionalnosti interakcijom sa svojim korisnicima. Navedenu mogućnost posebno je važno iskoristiti u jezičnotehnološki perifernim jezicima, kakav je hrvatski, radi prevladavanja jaza koji postoji u tehnologiji obrade prirodnoga jezika između njih i jezičnotehnološki središnjih jezika. Načini na koje je ta mogućnost iskorištena u slučaju hrvatskoga jezika bit će opisana na primjeru mrežnoga pravopisnog provjernika poznatog pod imenom Hascheck. Hascheck je prvi hrvatski javni pravopisni provjernik u uporabi od početka 1993. godine. Njegov je početni rječnik obasezao 100.000 različnica hrvatskoga općejezičnog fonda. Učenjem iz tekstova koji su mu pristizali na obradu opseg je njegova rječnika do svibnja 2010. godine narastao na 830 tisuća općejezičnih različnica i 600.000 različnica posebnojezičnoga fonda osobna, vlastita i druga imena, kratice i tako dalje. To je rezultat obrade korpusa od 260 milijuna pojavnica ostvaren zahvaljujući eks­pertnom sustavu za učenje inkorporiranom u programski sustav pravopisnoga provjernika. Iako je sustav za učenje visokoautomatiziran, nove se različnice ne uvrštavaju u leksičku bazu bez prethodnog ljudskog nadzora. Nadzor je potreban radi očuvanja točnosti rječnika. Tijekom nadzora posebno se vodi računa da u rječnik ne uđu različnice koje se vrlo rijetko javljaju u uporabi, a identične su pogreškama u pisanju mnogo učestalijih riječi hrvatskoga jezika. Velika količina podataka prikupljana godinama omogućuje i pouzdano matematičko modeliranje mnogih aspekata Hasche­ckova života, što će također biti iscrpno opisano u ovome radu.

pravopisni provjernik; korpus; indeks učenja; pokrivanje teks­ta; Heapsov zakonAutor: Šandor Dembitz - orcid.org-0000-0002-0642-845X ; Fakultet elektrotehnike i računarstva

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados