Pedagoški pristup korpusno utemeljenoj izradbi kolokacijskoga rječnika strukovnoga nazivljaReportar como inadecuado
Pedagoški pristup korpusno utemeljenoj izradbi kolokacijskoga rječnika strukovnoga nazivlja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filologija, No.58 January 2013. -

U radu se opisuje postupak izradbe specijaliziranoga i u tipološkom smislu inovativnoga terminološkoga kolokacijskog rječnika. Na temelju namjenski odabrana uzorka engleskoga zrakoplovnog jezika — s ciljem da se precizno zahvati nazivlje i vokabular jezika struke za pilote i kontrolore letenja na globalno propisanoj razini — izrađen je opsežan popis od gotovo 10 000 engleskih zrakoplovnih naziva i njihovih tipičnih leksičkih sveza. U njegovoj su izradbi sudjelovali studenti viših godišta studija aeronautike uz razmjerno jednostavnu korpusnolingvističku podršku. Ovakva djelomice računalno podržana metoda izlučivanja reprezentativnih terminologiziranih kolokacija na konkretnom se materijalu pokazala djelotovornijom od automatiziranijih pristupa, koji ne uzimaju u obzir sve kriterije odabira terminološki relevantnih leksičkih sveza, a i u odnosu na tradicionalne leksikografske i terminografske metode. Dobivena leksička građa izravno je primjenjiva kao -lijeva strana- dvojezičnih rječnika zrakoplovnoga nazivlja, zanimljiva za daljnja leksikološka istraživanja, ali i potencijalno iskoristiva u aktivnom usvajanju stranoga strukovnoga nazivlja.

strukovno nazivlje; terminološki kolokacijski rječnik; specijalizirani korpus; izlučivanje kolokacijaAutor: Maja Bratanić - ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Ana Ostroški Anić - ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados