Položaj i uloga običnog umješača u parniciReportar como inadecuado
Položaj i uloga običnog umješača u parnici - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Lawyer, Vol.45 No.90 March 2012. -

U ovom smo radu pokušali, sintezom teorijskih odrednica te navođenjem brojnih slučajeva iz sudske prakse, dati cjelokupni prikaz instituta „obični- umješač u parnici. Nakon uvodnog dijela, problematizira se pitanje neposjedovanja pravnog interesa i ostalih pretpostavaka koje moraju biti ispunjene da bi treća osoba uopće mogla intervenirati, te se razmatra pravni položaj „običnog- umješača u parnici. Također se obrađuje pitanje davanja izjave za stupanje u parnicu i u vezi s tim nedonošenje posebne odluke o intervenciji. Razmatraju se i radnje koje „obični- umješač nije ovlašten poduzimati te učinak tih radnji u odnosu na stranku kojoj se pridružio. Treći dio rada posvećen je pitanju djelovanja specifičnog procesnopravnog učinka na umješača, tzv. intervencijskog učinka i značaju koji potonji ima u praksi. S tim u vezi problematizira se pitanje subjektivnih i objektivnih granica gore spomenutog učinka. U radu se navode, i analiziraju u kratkim crtama, drugi zakonski tekstovi u kojima institut „običnog- umješača ima značajnu ulogu. Naposljetku, kao najdiskutabilnije se nameće pitanje snošenja i naknade troškova

„obični- umješač; intervencija; pravni interes; izjava o miješanju; intervencijski učinak efekt; troškoviAutor: Ivan Turčić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados