O Zakonu o igralištima za golf s posebnim osvrtom na izvlaštenjeReportar como inadecuado
O Zakonu o igralištima za golf s posebnim osvrtom na izvlaštenje - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Lawyer, Vol.45 No.90 March 2012. -

Autori ovim radom žele ukazati na pravnu narav i moguće društvene posljedice Zakona o igralištima za golf, zakona za kojim se digla silna medijska prašina, i to s osobitim naglaskom na vrlo delikatan institut izvlaštenja. Rad započinjemo općenitom analizom igrališta za golf te njihovim ekonomskim i ekološkim aspektima, a potom dajemo kratak uvid u institut izvlaštenja općenito. Slijedi dio rada u kojemu analiziramo strukturu Zakona o kojem je riječ te uspoređujemo pojedine njegove odredbe s relevantnim odredbama drugih zakona hrvatskog pravnog poretka. U zasebnom poglavlju detaljno analiziramo norme koje mijenjaju općeniti režim izvlaštenja u našem sustavu. Na kraju rada razmatramo formalnu i materijalnu ustavnost Zakona čime otklanjamo neke teze neustavnosti ali i upućujemo na suštinski problem proporcionalnosti cilja i sredstava u svrhu izgradnje igrališta za golf. Konačno, ne preostaje nam drugo nego pričekati odluku Ustavnog suda o ovom užarenom pitanju koja će odrediti sudbini ovog, po nama, vrlo dvojbenog zakona.

Zakon o igralištima za golf; igrališta za golf; izvlaštenje; ustavnost; proporcionalnostAutor: Tin Oraić - Mia Pisk -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados