Pravno uređenje mirenja u pravnom poretku Republike HrvatskeReportar como inadecuado
Pravno uređenje mirenja u pravnom poretku Republike Hrvatske - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Lawyer, Vol.45 No.90 March 2012. -

Mirenje je jedan od alternativnih načina rješavanja sporova. Uslijed preopterećenosti pravosudnog aparata, praktično i teorijsko zanimanje za mirenje u novije je vrijeme pojačano. Autor se u radu bavi pravnim uređenjem mirenja u pravnom poretku Republike Hrvatske. Izlaganje započinje općenitim određenjem mirenja donoseći definiciju i obilježja mirenja. Nastavno ističe formalne izvore prava o mirenju prema razinama tvorbe i važnosti pojedinih pravnih propisnika. Autor prikazuje ranije pravno uređenje mirenja kao uvertiru za prikaz i procjenu uređenja prema «novim», trenutno obvezujućim pravnim pravilima Zakona o mirenju, te djelomice Zakona o parničnom postupku. Pravila «novog» uređenja autor uspoređuje s ranijim i izvanjskim rješenjima. Autor pritom objašnjava razložnost «novog» pravnog uređenja, te prosuđuje kakav je utjecaj «novog» uređenja na razvoj ustanove mirenja.

alternativno rješavanje sporova; obilježja mirenja; postupak mirenjaAutor: Dario Milić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados