Are we going the same way American and European perspectives in fighting corruptionReport as inadecuate
Are we going the same way American and European perspectives in fighting corruption - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Lawyer, Vol.45 No.90 March 2012. -

U ovom radu autori ispituju različite načine sprječavanja i borbe protiv korupcije u nekoliko pravnih sustava. Također daju informacije o međunarodnim instrumentima s kojima su usklađene unutarnje politike i zakonodavstva država. Razmatrajući dva velika pravna sustava Europsku uniju i SAD, autori daju uvid u dva načina borbe protiv korupcije. Premda ne postoji određena razlika u zakonodavnom pristupu Europske unije s jedne strane i SAD-a i Kanade s druge strane, postoje razlike u praksi. Razlike su na operativnom i institucionalnom nivou, ali ne i u javnim politikama. Posebna je pozornost u ovome članku poklonjena pravnim osobama kao nositeljima kaznene odgovornosti što je posljedica različitih teoretskih pristupa prihvaćenih u određenim sustavima pod kojima se pravna osoba smatra kazneno odgovornom. Dok je u SAD-u vrlo lako proglasiti pravnu osobu kazneno odgovornom, u Velikoj Britaniji, Kanadi i nekim drugim zemljama Europske unije to je povezano s određivanjem odgovorne osobe na višim razinama u strukturi pravnih osoba.

korupcija; međunarodni pravni instrumenti; kaznena odgovornost pravnih osoba; korupcija kod pravnih osobaAuthor: Vanja-Ivan Savić - Marija Matijević -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents