Načelo oportuniteta u hrvatskom kaznenom procesnom pravu: nova rješenja i mogućnosti praktične primjeneReport as inadecuate
Načelo oportuniteta u hrvatskom kaznenom procesnom pravu: nova rješenja i mogućnosti praktične primjene - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Lawyer, Vol.45 No.90 March 2012. -

Načelo oportuniteta je novost u europskoj kontinentalnoj teoriji i praksi kaznenog procesnog prava. U kontinentalnom pravnom krugu tradicionalno prevladava načelo legaliteta koje jamči jednakost u primjeni zakona. Međutim, suvremene kriminalnopolitičke tendencije, radikalna izmjena kaznenog postupka u novom Zakonu o kaznenom postupku i prevelika opterećenost postojećeg sustava sankcija zahtijevaju veću elastičnost u postupanju s počiniteljima kaznenih djela pa i sama svrha načela legaliteta u mnogim situacijama dolazi u pitanje. Republika Hrvatska slijedila je suvremena rješenja poredbenih zakonodavstava što je za rezultat imalo udvostručenje broja slučajeva postupanja po oportunitetu. Kako bi se mogao donijeti pravilan sud o ovim institutima, potrebno je analizirati u kojoj se mjeri ovo načelo primjenjuje te kakva je mogućnost primjene ovog načela u budućnosti.

načelo oportuniteta; kazneni postupakAuthor: Juraj Brozović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents