UTJECAJ VIŠEKRATNE BERBE NA PRINOS RIGE U PLUTAJUĆEM HIDROPONUReportar como inadecuado
UTJECAJ VIŠEKRATNE BERBE NA PRINOS RIGE U PLUTAJUĆEM HIDROPONU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Agronomy journal, Vol.74 No.4 December 2012. -

Riga Eruca sativa Miller. pripada skupini lisnatog, niskokaloričnog povrća koje zbog značajne koncentracije bioaktivnih tvari postaje sve popularnije. Hrvatsko tržište zahtijeva svježu rigu tijekom cijele godine, što je moguće osigurati proizvodnjom u kontroliranim uvjetima zaštićenog prostora, jednostavnom hidroponskom tehnikom kao što je plutajući hidropon. Nakon berbe riga ima sposobnost obnavljanja rozete, pa se ovaj agrotehnički zahvat može provoditi višekratno. Na taj se način smanjuje utrošak materijala sjeme, perlit, polistirenske ploče i rada čišćenje i dezinfekcija korištenih ploča i ponavljanje sjetve. Istraživanje utjecaja višekratne berbe na prinos rige provedeno je u plutajućem hidroponu u plasteniku Gospodarske škole u Čakovcu. Pokus je proveden tijekom ljetno-jesenskog razdoblja 2011. u 6 ciklusa. U svakom ciklusu riga sorte Coltivata sijana je na 12 ploča 6,9 m2 uz gustoću sjemena od 8 g-m2. Prva berba obavljena je 23 dana nakon sjetve, a druga 14 dana kasnije, odnosno, 37 dana nakon sjetve. Treća berba uslijedila je 15 dana nakon druge berbe, odnosno 52 dana nakon sjetve. Prosječan prinos rige ostvaren tijekom ciklusa u tri berbe iznosio je 4250 g-m2, a između ciklusa nisu ustanovljene značajne razlike u prinosu. Najveći prinos rige 1783 g-m2 ostvaren je u prvoj berbi, manji u trećoj 1319 g-m2, a najmanji u drugoj berbi 1148 g-m2. Udio prve, druge i treće berbe u ukupnom prinosu iznosio je 42, 27 i 31%.

Eruca sativa Miller; ljetno-jesenski rok uzgoja; plutajući hidropon; višekratna berbaAutor: Dunja Geršak - ; Gospodarska škola Čakovec, Čakovec, Hrvatska Biserka Vojnović - ; Gospodarska škola Čakovec, Čakovec, Hr

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados