NOVI PODACI O FLORISTIČKOM SASTAVU AS. FILIPENDULO VULGARI ARRHENATHERETUM HUNDT ET HÜBL 1983 U HRVATSKOJReport as inadecuate
NOVI PODACI O FLORISTIČKOM SASTAVU AS. FILIPENDULO VULGARI ARRHENATHERETUM HUNDT ET HÜBL 1983 U HRVATSKOJ - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Agronomy journal, Vol.74 No.4 December 2012. -

U nastavku sintaksonomskih istraživanja asocijacije Filipendulo vulgari-Arrhenatheretum u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, navedena je zajednica otkrivena i na širem području Samobora, te na više mjesta oko sela Bobovice između Samoobora i Bregane. Floristički sastav as. Filipendulo vulgari-Arrhenatheretum prikazan je na tablici 1, koja je sastavljena na temelju 6 fitocenoloških snimaka. Ukupno je zabilježeno 67 vrsta, a u pojedinim snimkama nazočno je između 27 i 43 vrsta, ili prosječno po snimci 35 vrsta. Snimke 1 i 2 pripadaju sastojinama iz Žumberačkog gorja selo Gojki i predstavljaju suši oblik asocijacije – subasocijaciju salvietosum pratensis, dok ostale četiri snimke odgovaraju tipu asocijacije. Može se pretpostaviti da je as. Filipendulo vulgari-Arrhenatheretm u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i šire rasprostranjena, ali su njene sastojine na terenu dobro uočljive jedino u vrijeme cvatnje vrste Filipendula vulgaris.

Filipendulo vulgari-Arrhenatheretum; sintaksonomska analiza florističkog sastava; dolinske livade; vegetacija HrvatskeAuthor: Ivo Trinajstić - ; Dunjevac 2, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents