SAMOREGULACIJA SKLOPA, ODNOS ŽENSKIH I MUŠKIH BILJAKA I MORFOLOŠKA SVOJSTVA INDUSTRIJSKE KONOPLJE U OVISNOSTI O GUSTOĆI SJETVE I GNOJIDBI DUŠIKOMReport as inadecuate
SAMOREGULACIJA SKLOPA, ODNOS ŽENSKIH I MUŠKIH BILJAKA I MORFOLOŠKA SVOJSTVA INDUSTRIJSKE KONOPLJE U OVISNOSTI O GUSTOĆI SJETVE I GNOJIDBI DUŠIKOM - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Agronomy journal, Vol.74 No.4 December 2012. -

Cilj istraživanja provedenih na pokušalištu Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima tijekom 2003.-2005. godine bio je utvrditi utjecaj gustoće sjetve i gnojidbe dušikom na samoregulaciju sklopa, odnos ženskih i muških biljaka i morfološka svojstva industrijske konoplje uzgajane primarno za vlakno. U pokusu je korištena mađarska sorta Kompolti. Istraživane su tri gustoće sjetve 100, 200 i 300 klijavih sjemenki-m2 i četiri razine gnojidbe dušikom 0, 60, 120 i 180 kg N-ha. Postavljanje pokusa izvedeno je po split-blok metodi u pet ponavljanja. U sve tri godine istraživanja gustoća sjetve, gnojidba dušikom kao i njihova interakcija značajno su utjecali na sva istraživana svojstva. Povećanjem gustoće sjetve kao i povećanjem količine dušika u gnojidbi statistički značajno se povećao broj propalih biljaka u usjevu. U usjevu konoplje u sve tri godine istraživanja utvrđen je veći udio ženskih biljaka u odnosu na muške 57:43, 61:39, 57:43. Veća gustoća sjetve i veće količine dušika rezultirale su većim udjelom ženskih biljaka. Gustoća sjetve, gnojidba dušikom i njihova interakcija značajno su utjecali na sva istraživana morfološka svojstva. Gušća sjetva 200 i 300 klijavih sjemenki-m2 i gnojidba s manjim količinama dušika maks 60 kg-ha pogodni su pri uzgoju konoplje za vlakno budući da rezultiraju optimalnom debljinom stabljike i zadovoljavajućom visinom, tehničkom dužinom te dužinom internodija.

industrijska konoplja; gustoća sjetve; gnojidba dušikom; samoregulacija sklopa; odnos ženske-muške biljke; morfološke osobineAuthor: Zvjezdana Augustinović - ; Visoko gospodarsko učilište Križevci, Križevci, Hrvatska Milan Pospišil - ; Agronomski fakultet

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents