ZDRAVI PRISTUP ZDRAVOJ HRANI IZ ZDRAVOG MORA: VALORIZIRANJE RIBE KOJA POTJEČE IZ ZAŠTIĆENOG PODRUČJAReport as inadecuate
ZDRAVI PRISTUP ZDRAVOJ HRANI IZ ZDRAVOG MORA: VALORIZIRANJE RIBE KOJA POTJEČE IZ ZAŠTIĆENOG PODRUČJA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo, Vol.70 No.Supplement 1 January 2012. -

Park prirode „Lastovsko otočje- je 2010. godine shodno Pravilniku o unutarnjem redu usvojio posebni ribolovni režim. U ovom radu bit će prezentirano stanje godinu dana nakon uspostave ovakvog režima u usporedbi s nultim stanjem 2010. godine. Ribolov je obavljan trostrukim mrežama stajačicama, a analizirano je ukupno obilje, biomasa i raznolikost riba te struktura zajednica. Iako još uvijek nisu zamijećena statistički značajna poboljšanja prosječnog bogatstva riba, ukupnog obilja i biomase, ipak se nazire pozitivna promjena. Naime, u dvije trenutno zaštićene zone zamijećeno je za 14% veće bogatstvo vrsta, 9% više obilje i 19% viša ukupna biomasa, dok se u izlovljavanim zonama vidi pad od 7% bogatstva vrsta, 12% niže obilje i za 24% niža biomasa. Kako promjena nije značajna i može biti rezultat slučajnosti odražavajući prirodnu, prostornu i vremensku varijabilnost nužno je analizirati ulov u 2012. godini radi točnijeg određivanja trenda. Ulov po jedinici ribolovnog napora kg-33m mreže je 1,6 ± 0,1 kg - mreži što spada u dobre lovine. Ipak, biološke karakteristike ciljanih vrsta još uvijek ne upućuju na oporavak. Zaključno, objašnjenje za zatečeno stanje 18 mjeseci nakon uspostave posebnog režima treba tražiti u činjenici da još nije prošlo dovoljno vremena da bi se vidjele značajne promjene i da se u zaštićenim zonama ipak odvijaju određene ribolovne aktivnosti. Svakako, potrebno je uključiti dodatni napor, u smislu ljudskog i financijskog potencijala, u narednom razdoblju ukoliko se želi postići vidljiva učinkovitost zaštite unutar ovog zaštićenog područja. Dodatno, potrebno je uspostaviti valoriziranje i brandiranje ribe ulovljene u ovom području kako bi daljnje akcije zaštite bile vidljivije i razumljivije široj zajednici, a isplativije lokalnom stanovništvu. Promoviranje zdravog proizvoda iz zaštićenog područja na hrvatskim i evropskim ribarnicama je svakako jedan od načina postizanja tog cilja.

PP Lastovsko otočje; ribolovne aktivnosti; učinkovitost zaštite; zdravi proizvodAuthor: Sanja Matić Skoko - ; Institut za oceanografiju i ribarstvo, Meštrovićevo šetalište 63, 21000, Split, Tel: 385 21 408 030,

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents