ODREĐIVANJE BROJA HETEROTROFNIH BAKTERIJA U JADRANSKIM UZGAJALIŠTIMA PRIMJENOM RAZLIČITIH METODAReportar como inadecuado
ODREĐIVANJE BROJA HETEROTROFNIH BAKTERIJA U JADRANSKIM UZGAJALIŠTIMA PRIMJENOM RAZLIČITIH METODA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo, Vol.70 No.Supplement 1 January 2012. -

Akvakultura je jedna od grana proizvodnje hrane, s izuzetnim razvojem. Povećana primjena hrane u akvakulturi, uz moguće organsko onečišćenje generalno vodi ka narušavanju kvalitete vode. Problemi narušene kvalitete vode vezani su uz fizikalne i kemijske čimbenike, kao i narušavanje mikrobiološke kvalitete vode. Heterotrofne bakterije imaju značajnu ulogu u procesu razgradnje organske tvari u vodenom okolišu i pokazatelj su procesa eutrofikacije.

U ovom su radu prikazana naša iskustva i spoznaje o bakteriološkim svojstvima morske vode u uzgajalištima lubina Dicentrarchus labrax L., 1758 uzduž istočne obale Jadranskog mora, s ciljem određivanja broja heterotrofnih bakterija u morskoj vodi primjenom dvije metode i dvije temperature inkubacije. Primijenjene su dvije metode za prebrojavanje heterotrofnih bakterija u morskoj vodi: supstrat SimPlate® test i metoda širenja uzorka po podlozi s uporabom uobičajenih umjetnih hranjivih podloga Marine agara i Tryptic Soy agara s dodatkom NaCl, kao i dvije temperature inkubacije 22ºC i 35ºC.

Rezultati analize bakterioloških svojstava morske vode u jadranskim uzgajalištima upućuju da je određivanje broja heterotrofnih bakterija u morskoj vodi ovisno o primijenjenoj temperaturi i mediju za brojanje. Pri tome je temperatura inkubacije od 22°C pogodnija za rast heterotrofnih bakterija iz morske vode, a SimPlate test daje veće vrijednosti broja heterotrofnih bakterija. Rast vrijednosti broja heterotrofnih bakterija tijekom istraživanja upućuju na moguće narušavanje mikrobiološke kvalitete morske vode u jadranskim uzgajalištima te na potrebu redovitog monitoringa kvalitete morske vode.

heterotrofne bakterije; lubin; SimPlate; marine agar; tryptic soy agarAutor: Damir Kapetanović - ; Institut Ruđer Bošković, Zavod za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za akvakulturu i patologij

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados