UČINKOVITOST KONTROLE RASTA ZAPERAKA I OSTACI MALEINSKOG HIDRAZIDA U VIRDŽINIJSKOM DUHANU S OBZIROM NA KOLIČINU PRIMIJENJENOG SREDSTVAReportar como inadecuado
UČINKOVITOST KONTROLE RASTA ZAPERAKA I OSTACI MALEINSKOG HIDRAZIDA U VIRDŽINIJSKOM DUHANU S OBZIROM NA KOLIČINU PRIMIJENJENOG SREDSTVA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Agronomy journal, Vol.74 No.4 December 2012. -

Cilj istraživanja bio je utvrditi učinkovitost kontrole rasta zaperaka te sadržaj ostataka maleinskog hidrazida u osušenim listovima virdžinijskog duhana s obzirom na količinu primijenjenog sredstva i položaj listova na stabljici. U 2008. i 2009. organizirani su poljski pokusi kod osam proizvođača duhana koji su reprezentativno predstavljali uzgojno područje duhana u Hrvatskoj. Postupci u pokusima nakon otkidanja cvata bili su: 1 bez primjene kemijskih sredstava za kontrolu zaperaka, 2 primjena maleinskog hidrazida 14 l-ha i 2 primjena smjese maleinskog hidrazida 9 l-ha s kontaktnim sredstvom u koncentraciji od 5% . Primjenom maleinskog hidrazida u količini od 14 l-ha i kvalitetnom i pravovremenom primjenom smjese maleinskog hidrazida u količini od 9 l-ha s 5%-tnim kontaktnim sredstvom postiže se podjednaka učinkovitost u kontroli broja i težine svježih zaperaka. Prolongiranje vremena primjene maleinskog hidrazida nakon zadnje primjene kontaktnog sredstva smanjilo je učinkovitost kontrole broja i težine svježih zaperaka. Prosječni sadržaji ostataka maleinskog hidrazida u listu duhana u 2008. kada je korišten u količini od 9 l-ha i 14 l-ha bili su 17, 27 mg-kg i 27, 35 mg-kg, a u 2009. prosječni sadržaj ostataka bio je 44,84 mg-kg i 70,34 mg-kg. Sadržaj maleinskog hidrazida opadao je od vršnog prema donjim položajima na stabljici i bio je u korelaciji s brojem dana od primjene maleinskog hidrazida do berbe duhana.

maleinski hidrazid; broj zaperaka; težina svježih zaperaka; ostaci maleinskog hidrazida MH; položaj lista na stabljici; virdžinijski duhanAutor: Miroslav Čavlek - ; Duhanski institut Zagreb d.d., Zagreb, Hrvatska Kristina Gršić - ; Duhanski institut Zagreb d.d., Zagreb,

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados