BIOLOŠKO-EKOLOŠKE OSOBITOSTI, RASPROSTRANJENOST I STANJE ZAŠTITE PEŠKELJA, Scardinius plotizza HECKEL I KNER, 1858 PISCES, CYPRINIDAE NA PODRUČJU MOČVARE HUTOVO BLATO U BOSNI I HERCEGOVINIReport as inadecuate
BIOLOŠKO-EKOLOŠKE OSOBITOSTI, RASPROSTRANJENOST I STANJE ZAŠTITE PEŠKELJA, Scardinius plotizza HECKEL I KNER, 1858 PISCES, CYPRINIDAE NA PODRUČJU MOČVARE HUTOVO BLATO U BOSNI I HERCEGOVINI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo, Vol.70 No.Supplement 1 January 2012. -

U ovom su radu izneseni podaci o biološko-ekološkim osobitostima, rasprostranjenosti i staništima, te uzrocima ugroženosti i potrebama za zaštitom peškelja Scardinius plotizza Heckel i Kner, 1858 Pisces, Cyprinidae, endemične vrste donjeg toka rijeke Neretve u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Na području močvare Hutovo blato u Bosni i Hercegovini peškelj je brojno zastupljena endemična vrsta. Rezidentan je i uglavnom rasprostranjen u hladnijim vodenim površinama Gornjeg blata, poput jezera Deran gdje naseljava središnja dublja područja obrasla podvodnom vegetacijom. U izboru staništa opažene su manje razlike između nedoraslih i odraslih populacija. Premda se trenutačni populacijski položaj ove vrste u Hutovom blatu može ocijeniti stabilnim, ukoliko se nastavi trend raznih negativnih utjecaja koji ugrožavaju njegovu opstojnost, budućnost mu se može smatrati ugroženom. Močvarno područje Hutovog blata, koje se odlikuje velikim brojem endemičnih vrsta uskog područja rasprostranjenosti, ugroženo je značajnim negativnim promjenama staništa, te su nužne hitne mjere procjene ugroženosti i provedbe zaštite. U cilju zaštite statusa ove vrste, kao i visoke ihtiološke raznolikosti područja, od posebne su važnosti djelotvorna zaštita staništa zajedno s poboljšanim mjerama vodnog gospodarenja i sprječavanjem daljnjeg unošenja i širenja alohtonih vrsta. Također, potrebno je precizno odrediti sistematsko-taksonomski položaj ove vrste. Na osnovi trenutačnog položaja, kao i projekcije budućeg razvoja i IUCN kriterija, predlaže se donošenje IUCN statusa gotovo ugrožen NT u Bosni i Hercegovini.

peškelj; Scardinius plotizza; zaštita endema; Hutovo blat; slijev rijeke NeretveAuthor: Pero Tutman - ; Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, 21000 Split, Hrvatska Marko Ćaleta - o

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents