EKSPLOATACIJA I SMRTNOST SRDELE GOLEME SARDINELLA AURITA, VALENCIENNES, 1847. U ISTOČNOM DIJELU SREDNJEG JADRANAReport as inadecuate
EKSPLOATACIJA I SMRTNOST SRDELE GOLEME SARDINELLA AURITA, VALENCIENNES, 1847. U ISTOČNOM DIJELU SREDNJEG JADRANA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo, Vol.70 No.Supplement 1 January 2012. -

U ovom su radu prikazani rezultati istraživanja strukture populacije, mortaliteta i iskorištavanja srdele goleme Sardinella aurita, Valenciennes, 1847. iz uzoraka lovina ostvarenih u obalnom Virsko more i otvorenom moru Dugi otok zadarskog područja, u razdoblju od studenog 2007. do siječnja 2009. Ukupno su analizirane 2033 jedinke, od čega 983 mužjaka, 1021 ženka i 29 jedinki kojima nije bilo moguće odrediti spol. Odnos spolova je iznosio m-ž=0,96 u korist ženki. Totalne dužine TL svih analiziranih jedinki su se kretale od 10,0 do 32,5 cm, a srednja vrijednost je iznosila 22,0 ± 3,65 cm. Dob je varirala od prve godine 0+ do navršenih pet godina života 5+. Vrijednosti koeficijenta prirodne M, ribolovne F i ukupne smrtnosti Z, te indeksa preživljavanja S populacije su iznosile: M=0,46; F=0,23; Z=0,69 i S=0,60. Iako se na hrvatskom dijelu Jadranskog mora još uvijek statistički ne evidentira ulov srdele goleme, u svjetskim morima i oceanima su kroz posljednje desetljeće ukupni godišnji ulovi ove vrste bili na razini od oko 500 000 t.

srdela golema; smrtnost; eksploatacija; Jadransko moreAuthor:

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents