Lička basa - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.24 No.8 August 1974.Reportar como inadecuado
Lička basa - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.24 No.8 August 1974. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.24 No.8 August 1974. -

Po svojoj konzistenciji, izgledu i okusu lička basa svrstava se u grupu svježih mekih sireva. U raznim područjima Like basa se priprema prema različitim receptima od miješanog mlijeka - ovčjeg i kravljeg - ili od kravljeg punog ili djelomično obranog mlijeka. Odabrali smo okolinu Vrhovina i Otočca za praćenje autohtone tehnologije i neke karakteristike base. Na tom području basa se priprema iz djelomično obranog mlijeka.

sir; lička basaAutor: Ljerka Kršev - ; -Dukat-, Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados