Standardizacija kontrolnih laboratorijskih metoda u mljekarstvu - određivanje količine suhe tvari u mlijekuReport as inadecuate
Standardizacija kontrolnih laboratorijskih metoda u mljekarstvu - određivanje količine suhe tvari u mlijeku - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.24 No.7 July 1974. -

Suha tvar, odnosno suha tvar bez masti mlijeka, potonju dobivamo računskim putem iz analitičkih podataka, značajne su za kvalitetu mlijeka, za randman mliječnih proizvoda, a u mnogim zemljama predstavljaju i osnovu za cijenu mlijeka. Našim Pravilnikom 1970 propisana je donja granica 8,5-o suhe tvari bez masti za normalno mlijeko, a izračunava se pomoću Fleischmannove formule. Analitičku problematiku u vezi navedenih sastojaka spominju i Đorđevič i Carić 1973. Doprinos traženju odgovarajuće analitičke metode je i predloženi rad.

mljekarstvo; laboratorijske metode; standardizacija; suha tvarAuthor: Tatjana Slanovec - ; Biotehniška fakulteta, Institut za mlekarstvo, Groblje 3, 1230 Domžale, Slovenija A. Arsov - S. Plankar -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents