Problematika mljekarstva u Bosni i Hercegovini na realizaciji programa razvoja u radnoj organizaciji UPIReportar como inadecuado
Problematika mljekarstva u Bosni i Hercegovini na realizaciji programa razvoja u radnoj organizaciji UPI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.24 No.6 June 1974. -

Bosna i Hercegovina raspolaže sa oko 950.000 goveda, od čega 579.000 krava i steonih junica, gdje se prema statističkim podacima, proizvodi 445 mili-ona litara kravljeg mlijeka godišnje, od čega se otkupi oko 32 miliona litara, što znači da ostaje neotkupljen ogroman tržni višak mlijeka. Prema ovim statističkim podacima moglo bi se zaključiti da postoje velike rezerve tržnih viškova mlijeka koje se ne preuzimaju. Međutim, kao i u ostalim dijelovima naše zemlje, danas mlijeka nema dovoljno da se zadovolje sve potrebe konzuma i prerade, radi čega bosansko-hercegovačke mljekare vrše nabavku mlijeka i dopunsko snabdijevanje iz drugih republika.

mljekarstvo; program razvojaAutor: Simo Parijez - ; UPI - Industrija mlijeka i sladoleda, Sarajevo

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados