Poslovanje mljekara SR Hrvatske u 1973. godiniReportar como inadecuado
Poslovanje mljekara SR Hrvatske u 1973. godini - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.24 No.6 June 1974. -

Tokom god. 1973. u svim su radnim organizacijama, u skladu s ustavnim propisima, izvršene promjene organizacione strukture. S tim u vezi, u novim samoupravnim osnovnim organizacijama udruženog rada i njihovim asocijacijama rješavana su brojna kadrovska, organizaciona, ekonomska, tehnička, tehnološka i druga pitanja od značaja za daljnji uspješni rad. Osnovana je također mljekarska sekcija -Centrostočara- u Zagrebu, sa zadacima poslovnog udruženja mljekara SR Hrvatske. Duga živahnost mljekarskih radnika na prioritetnim zadacima u svojim radnim organizacijama odrazila se je tokom prošle godine na aktivnost Udruženja.

mljekare; poslovanjeAutor: Matej Markeš - ; Prehrambeno-tehnološki institut, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados