POVEZANOST UVJETA RAZMJENE, OTVORENOSTI I GOSPODARSKOG RASTA U REPUBLICI HRVATSKOJReportar como inadecuado
POVEZANOST UVJETA RAZMJENE, OTVORENOSTI I GOSPODARSKOG RASTA U REPUBLICI HRVATSKOJ - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Business excellence, Vol.6 No.2 December 2012. -

Hrvatska je malo, otvoreno gospodarstvo koje obilježava jaka vanjskotrgovinska neravnoteža te visoko međunarodno zaduženje. U takvim okolnostima, promjena bilo koje varijable koja ima međunarodni značaj, može rezultirati promjenom u makroekonomskoj

stabilnosti hrvatskoga gospodarstva. Jedna od tih varijabli su i tzv. uvjeti razmjene terms of trade. Uvjeti razmjene – kao odnos između izvoznih i uvoznih cijena – veoma je važna mjera za jedno gospodarstvo zato što refl ektira kapacitet izvoza potrebnog za kupovinu uvoza, što se u konačnici odražava i na gospodarski potencijal rasta zemlje. Nadalje, dok poboljšanje u trendovskim uvjetima razmjene pozitivno djeluje na kupovnu moć i realni dohodak, značajne fl uktuacije u njima mogu voditi makroekonomskoj

nestabilnosti. Osnovni cilj ovog rada usmjeren je prema analizi povezanosti između uvjeta razmjene, otvorenosti i gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj. Posebna pažnja dana je proučavanju utjecaja volatilnosti prihodovnih uvjeta razmjene na gospodarski potencijal kroz kanal otvorenosti gospodarstva. Procjenivanje se temelji na Armintonovu pristupu razmjeni koje je uokvireno u proširenoj proizvodnoj funkciji. Rezultati su konzistenti teoriji sugerirajući pozitivan utjecaj prihodovnih uvjeta razmjene, odnosno negativan utjecaj njihove volatilnosti na gospodarski rast, uz zanemarujući

indirektan utjecaj otvorenosti gospodarstva u toj vezi.

prihodovni uvjeti razmjene; fluktuacije i volatilnost; otvorenost gospodarstva; gospodarski napredak; HrvatskaAutor: Zoran Kovačević - orcid.org-0000-0002-6671-5901 ; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Daniel Tomić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados