UTJECAJ EUROPSKIH INTEGRACIJA NA TRENDOVE RAZVOJA TURIZMA U GLAVNIM GRADOVIMA ZEMALJA -NOVE EUROPE-: MOGUĆE REFLEKSIJE NA GRAD ZAGREBReportar como inadecuado
UTJECAJ EUROPSKIH INTEGRACIJA NA TRENDOVE RAZVOJA TURIZMA U GLAVNIM GRADOVIMA ZEMALJA -NOVE EUROPE-: MOGUĆE REFLEKSIJE NA GRAD ZAGREB - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Business excellence, Vol.6 No.2 December 2012. -

Početkom novog milenija razvoj turizma na području Europske unije poprimio je bitno drukčija obilježja proširenjem Europske unije na zemlje srednje i istočne Europe. Na temeljima stvaranja jedinstvenog tržišta i liberalizacije kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala među zemljama članicama Europske unije, proširenje u poseban plan ističe glavne gradove zemalja tzv. -Nove Europe- kao važna politička, gospodarska i kulturna središta s naglašenim turističkim vrijednostima i rastućom posjećenošću. Suština ovog rada počiva na usporedbi trendova razvoja turizma u zemljama -Nove Europe- i njihovim glavnim gradovima prije i nakon pristupanja zemlje Europskoj uniji te na procijeni utjecaja koje će pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji imati na razvoj turizma u gradu Zagrebu. Nalazi istraživanja otkrivaju postojanje određenih poveznica između trendova razvoja turizma u 12 glavnih gradova -Nove Europe- i onih u gradu Zagrebu.

Na tim osnovama izvršena je analiza i procjena utjecaja ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju na rast turističkog prometa u budućem razdoblju i povećanje obujma smještajnih kapaciteta u gradu Zagrebu. Istaknute su i razvojne mogućnosti turizma u gradu Zagrebu u skladu s raspoloživom resursnom osnovom, postojećom turističkom

infrastrukturom i izgrađenim imidžom na europskom turističkom tržištu.

europske integracije; turizam; glavni gradovi; Nova Europa; ZagrebAutor: Oliver Kesar - orcid.org-0000-0002-3960-6750 ; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Martina Pehar - ; Eko

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados