Učinci jezične politike na jezičnu zbilju kao nezaobilazan predmet istraživanja na primjeru hrvatskoga jezikaReportar como inadecuado
Učinci jezične politike na jezičnu zbilju kao nezaobilazan predmet istraživanja na primjeru hrvatskoga jezika - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.38 No.1 February 2013. -

U radu se analiziraju učinci jezične politike u hrvatskoj u dvama vremenskim presjecima: u pedesetim godinama 20. stoljeća na primjeru popularnoznanstvene historiografije te u 2000. godini na primjeru tiskanih medija. Empirijska analiza pokazuje da se u prvom razdoblju u tom konkretnom žanru nije nametao ujednačen hrvatsko-srpski jezični izraz te da se ni u drugom slučaju nije nametnulo isključivo hrvatsku preskriptivnu normu odnosno koristili su se srbizmi i navodni srbizmi. Kad je u pitanju druga vremenska razina, analiza pokazuje da su se mediji polarizirali po tom pitanju: izbor poželjnih jezičnih jedinica ovisio je o ideološkom profilu medija. U radu se zaključuje da nam još uvijek nedostaje znanje o jezičnoj zbilji koja bi mogla verificirati teze generalizirajućeg tipa: »U Jugoslaviji su se hrvatskom jeziku nametali srbizmi.« ili »U neovisnoj su se Hrvatskoj potiskivali srbizmi.« ili koje druge. Tek nam empririjska istraživanja u više domena komuniciranja, u više stilova i žanrova, u više vremenskih razdoblja, s brigom o frekvenciji jezičnih pojava, mogu odgovoriti na pitanje o načinu, vremenu i mjestu ostvarivanja jedne ili druge jezične politike.

jezična politika; hrvatski jezik; sociolekt; žanr; ideološki kod; srbizmi; langue-parole; generalizacijaAutor: Maciej Czerwiński - ; Instytut Filologii Słowińskiej Uniwersytet Jagielloński

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados