PRIMJENA MODELA ZA MJERENJE KVALITETE WEB MJESTA U ELEKTRONIČKOM MARKETINGU HOTELA U REPUBLICI HRVATSKOJReport as inadecuate
PRIMJENA MODELA ZA MJERENJE KVALITETE WEB MJESTA U ELEKTRONIČKOM MARKETINGU HOTELA U REPUBLICI HRVATSKOJ - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Business excellence, Vol.6 No.2 December 2012. -

Teorijski gledano, internet i web 2.0 tehnologije, kao jedni od najznačajnijih tehnoloških fenomena današnjice, pružaju subjektima hotelijerstva neke potpuno nove konkurentske mogućnosti. Internet pruža podršku cijelom nizu funkcija i procesa u gospodarskom subjektu radi razvoja proizvoda i pružanja kvalitete usluga za turiste. Cilj rada je identifi cirati brojne modele koji s više ili manje uspjeha vrednuju razinu kvalitete usluge na web mjestima hotela. Na osnovi informacija dobivenih metodama analize i sinteze, indukcije i dedukcije te metode anketiranja, dobiveni su kvantitativni rezultati koji pokazuju razinu kvalitete web mjesta na odabranom uzorku hotela. Na osnovi dobivenih rezultata, moguće je kvalitetnije planirati, provoditi i kontrolirati marketinške strategije putem interneta na hrvatskom hotelijerskom tržištu, vrednujući pri tome kvalitetu web mjesta.

hotelijerstvo; internet; web 2.0; kvalitetaAuthor: Berislav Andrlić - ; Veleučilište u Požegi

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents