MODERATORNI UTJECAJ OKOLINE NA ODNOS IZMEĐU PODUZETNIČKE ORIJENTACIJE I POSLOVNE USPJEŠNOSTI HRVATSKIH MALIH I SREDNJIH PROIZVODNIH PODUZEĆAReportar como inadecuado
MODERATORNI UTJECAJ OKOLINE NA ODNOS IZMEĐU PODUZETNIČKE ORIJENTACIJE I POSLOVNE USPJEŠNOSTI HRVATSKIH MALIH I SREDNJIH PROIZVODNIH PODUZEĆA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Business excellence, Vol.6 No.2 December 2012. -

Poduzetnička orijentacija predstavlja strateški stav poduzeća da bude inovativno, proaktivno, sklono riziku, autonomno te agresivno nasuprot konkurenciji. Poduzetnička orijentacija, kao koncept, odnosi se na promociju poduzetničkih inicijativa na svim organizacijskim razinama prilikom formuliranja i implementiranja poslovnih strategija. Svrha je ovog članka ispitati utjecaj poduzetničke orijentacije na poslovnu uspješnost hrvatskih malih i srednjih proizvodnih poduzeća, pri čemu su fi nancijski i nefi nancijski pokazatelji promatrani kako bi se preciznije istražili višedimenzionalna gledišta navedenog odnosa. Također, u članku se ispitivao direktan i moderatoran utjecaj okoline na promatrane varijable. Rezultati ovog istraživanja korisni su kako za znanstvenike, tako i za donosioce odluka u poduzećima da bi jasnije razumjeli ulogu i značaj poduzetničke orijentacije u postizanju poslovnu uspješnosti malih i srednjih proizvodnih poduzeća u kontekstu srednje razvijene zemlje.

poduzetnička orijentacija; uspješnost; okolina; mala i srednja proizvodna poduzeća; Republika HrvatskaAutor: Bojan Morić Milovanović - ; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados